İhracat Yapılan Ülkeler

 • ABD
 • ARNAVUTLUK
 • BAHREYN
 • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • BOSNA HERSEK
 • BULGARİSTAN
 • DANİMARKA
 • DUBAİ
 • ESTONYA
 • FAS
 • HİNDİSTAN
 • HOLLANDA
 • İSRAİL
 • İSVEÇ
 • İTALYA
 • KATAR
 • LİTVANYA
 • MACARİSTAN
 • MAKEDONYA
 • MALTA
 • POLONYA
 • PORTEKİZ
 • ROMANYA
 • RUSYA FEDERASYONU
 • SIRBİSTAN
 • SLOVAKYA
 • SLOVENYA
 • SUUDİ ARABİSTAN
 • ÜRDÜN
 • YUNANİSTAN
 • ÜRDÜN
 • MEKSİKA